กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กำหนดส่งเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เอกสารหมายเลข 1 - 2 , 13 -17 ส่งภายในวันที่ 17 ก.ย. 57 เอกสารหมายเลข 3 - 9 , 18 - 20 ส่งภายในวันที่ 30 ก.ย. 57

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 019924 นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 5 เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 590 2808 โทรสาร 02 590 1640